Nieuws van Oase, februari 2022

Rozen die spreken

Op Valentijns middag, 14 februari, is onze nieuwe missionaire medewerker Meryem Qaadane met gemeenteleden van Oase naar het Neptunesplein getogen. Beladen met rozen waaraan een hartelijk Woord van onze Heer is gehecht. Om de vriendschap, de mensenliefde van God te delen.

Walid: In 7 tweetallen Arabisch/Nederlands trok elk groepje het plein over met de rozen en de Bijbel in de hand. We kozen vooral positie bij de Turkse winkel (de voormalige Jumbo) en spraken zoveel mogelijk mensen aan. Deze winkel trekt veel Arabischsprekende mensen uit Amersfoort en omgeving. Dit was een bijzondere ervaring voor ons om als Arabieren en Nederlanders samen te doen.

En Meryem vertelt: Het was een geweldige dag.  Ik was met mijn broer Bram.  Zo konden we bloemen uitdelen aan mensen. We spraken met mensen over het Bijbelvers die op de bloemen was geplakt. We spraken met mensen van islamitische afkomst, mensen die geen religie hebben, maar wel in God geloven en mensen van verschillende nationaliteiten. 

Een derde van hen wist niet wie Jezus is, dus we probeerden met hen erover te praten en ze films en boeken te geven. Een klein deel van de mensen wilde niets van ons weten. We hebben met ze gepraat maar ze gaven geen toestemming om met hen te bidden. We vroegen naar hun namen en zeiden dat we voor hen zouden bidden. 

Mensen waren geïnteresseerd in de missionaire flyers van Oase om Nederlands en Engels te leren, anderen vroegen om Arabische lessen voor hun dochters. Ook waren er die hulp vroegen (we bieden wijkhulp aan op woensdagen) en we hebben mensen verteld over het YouTube kanaal van Samer Younan. Samer verzorgt op Youtube onder andere lessen Nederlands en hij beantwoordt vragen van moslims over het christelijk geloof.

Sowieso zijn sociale media voor Oase een belangrijk kanaal om het Evangelie te delen met velen in Nederland en ver daarbuiten. Onze streaming wordt gevolgd door veel Arabisch sprekenden uit landen als Irak, Syrie en op allerlei plaatsen waar vluchtelingen uit die landen verblijven. Die bediening lijkt alleen maar te groeien.

Meryems en ons gebed is dat de Heer het verkondigde Evangelie wil zegenen en ‘een zaad van redding laat zijn voor alle mensen die al deze aankondigingen van ons hebben ontvangen, en we vragen de Heer der heerlijkheid om zijn werk te voltooien in hen’.

Bidt u mee?

Bid je ook mee voor de andere missionaire activiteiten die we – mede namens de steungevende kerken – onder onze Arabisch sprekende medeburgers en aspirant-burgers ontplooien?

Zelf meedoen is ook erg welkom! Contact Meryem 0621805486 of Walid 0687506617

Met broedergroet,

Roel Hagg namens ICF Oase

Tekst van de dag

Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.